Máy cơ khí CHLB Đức, first-class 100% made in Germany
Quy trình đánh bóng gương Super Mirror inox. PQ Company | Germany Products

Quy trình đánh bóng gương Super Mirror inox

 

 

* Đánh bóng gương | từ bề mặt inox 2B bình thường . < 8 Bước đánh bóng >

Bước 1: Dùng Vòng đánh bóng P120 < Chỉ mài ở chỗ có vết xước >

Bước 2: Dùng Vòng đánh bóng P240 < Mài lại chỗ đã mài >

Bước 3: Dùng vòng đánh bóng P320 < Mài lại chỗ đã mài >

Bước 4: Dùng vòng đánh bóng A45 

Bước 5: Dùng vòng đánh bóng gương A30

Bước 6: Dùng vòng đánh bóng gương A16 hoặc A6

Bước 7: Dùng  bánh vải thô và sáp đánh bóng thô

Bước 8: Dùng  bánh vải tinh và sáp đánh bóng tinh

 

 

* Đánh bóng gương inox | từ bề mặt inox  thô No1 .      

<10 Bước đánh bóng >  

Bước 1: Dùng vòng đánh bóng thô P36 để mài phá bề mặt

Bước 2: Dùng Vòng đánh bóng P60, mài thô

Bước 3: Dùng Vòng đánh bóng P120

Bước 4: Dùng Vòng đánh bóng P240

Bước 5: Dùng vòng đánh bóng P320

Bước 6: Dùng vòng đánh bóng A45 

Bước 7: Dùng vòng đánh bóng gương A30

Bước 8: Dùng vòng đánh bóng gương A16 hoặc A6

Bước 9: Dùng  bánh vải thô và sáp đánh bóng thô

Bước 10: Dùng  bánh vải tinh và sáp đánh bóng tinh

Một số hình ảnh thực tế

 

allowfullscreen="allowfullscreen">

Sản phẩm khác